Nhà phố 32 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành:
2015

Dự án cùng nhóm