Nhà phố 28 (Nhà Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Văn phòng Chi Nhánh
Hoàn thành:
2017

Dự án cùng nhóm