BIỆT THỰ 28 (BIỆT THỰ TÂY NINH)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Tây Ninh
Hoàn thành:
2019

Dự án cùng nhóm