Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

 Biệt thự

BIỆT THỰ 27 (BIỆT THỰ THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Hoàn thành: 2018

Biệt thự 26 (Biệt thự Quận 9)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, Tp.HCM
Thi Công: XN Thi Công 03
KTS chủ trì: Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Hoàn thành: 2018

Biệt thự 25 (Biệt thự Đà Lạt)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Đà Lạt
Thi Công:
XN Thi Công 03
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh - Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2017

Biệt thự 24 (Biệt thự Quận Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Bình Thạnh, TP HCM
Thi Công:
XN Thi Công 03
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh - Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2017

Biệt thự 23 (Biệt thự Quận 12)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 12, TP HCM
Thi Công:
XN Thi Công 05
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Hoàn thành: 2017

Biệt thự 22 (Biệt thự phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Tân Phú, TP HCM
Thi Công:
XN Thi Công 05
KTS chủ trì:
Văn phòng Chi Nhánh
Hoàn thành: 2017

Biệt thự 21 (Biệt thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2, TP HCM
Thi Công:
XN Thi Công 03
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2017

Biệt thự 20 (Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Thủ Đức, TP HCM
KTS chủ trì:
Võ Thanh Nhật Vĩ Vương
Hoàn thành: 2016

Biệt thự 19 (quận 12, Tp. Hồ Chí Minh)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 12, TP HCM
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 3
Hoàn thành: 2016