Văn phòng - Kế toán

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng

Chăm Sóc Dịch Vụ Khánh Hàng

Đặng Ngọc Trâm

Đặng Ngọc Trâm

Kế Toán - Nhân Sự VP Nội Thất

Nguyễn Thị Nhạn

Nguyễn Thị Nhạn

Kế Toán - Nhân Sự

Trần Ngọc Phương Anh

Trần Ngọc Phương Anh

Kế Toán - Nhân Sự
Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương

Kế Toán - Nhân Sự

Tô Thị Châu Đoan

Tô Thị Châu Đoan

Kế Toán Văn Phòng

Nguyễn Nhật Thanh

Nguyễn Nhật Thanh

Phụ Trách Phân Phối Sơn SPEC
Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Thu Hường

Kế Toán - Nhân Sự CN Tân Bình