Văn Phòng Tân Phú

Lê Văn Nam

Lê Văn Nam

Trưởng xưởng - Kiến trúc sư
Phạm Minh Hoàng

Phạm Minh Hoàng

Kiến trúc sư
Nguyễn Đức Lũy

Nguyễn Đức Lũy

Hoạ Viên
Trần Quang Thuận

Trần Quang Thuận

Kiến trúc sư
Lê Anh Phương

Lê Anh Phương

Kiến trúc sư
Nguyễn Quốc Âu

Nguyễn Quốc Âu

Họa Viên

Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hải Đăng

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kiến trúc sư

Cao Đăng Hưng

Cao Đăng Hưng

Kỹ sư kết cấu