Văn Phòng Quận 2

Võ Thanh Nhật Vĩ Vương

Võ Thanh Nhật Vĩ Vương

Quản Lý Kỹ Thuật Văn Phòng KHÔNG GIAN ĐẸP Quận 2

Trương Lê Trung Tín

Trương Lê Trung Tín

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Huỳnh Minh Trí

Huỳnh Minh Trí

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Đào Thị Trang

Đào Thị Trang

Hoạ Viên Kiến Trúc

Phạm Nhất Nguyên

Phạm Nhất Nguyên

Kiến Trúc Sư Nội Thất

Tạ Nguyễn Ngọc Hân

Tạ Nguyễn Ngọc Hân

Hoạ Viên Kiến Trúc

Đặng Duy Anh

Đặng Duy Anh

Kiến Trúc Sư Nội Thất

Mai Văn Anh

Mai Văn Anh

Kiến Trúc Sư Chủ Trì