Phòng Thiết Kế 2

Ths KTS Đàm Hà Khánh

Ths KTS Đàm Hà Khánh

Trưởng phòng thiết kế
Không Gian Đẹp
Dương Hoàng Trang Nhã

Dương Hoàng Trang Nhã

Họa Viên

Huỳnh Quốc Việt

Huỳnh Quốc Việt

Kiến Trúc Sư

Thái Đình Huy

Thái Đình Huy

Kiến Trúc Sư

Nguyễn Quốc Gia Bảo

Nguyễn Quốc Gia Bảo

Kiến Trúc Sư