Phòng Kết Cấu - M&E

Nguyễn Trung Tiến

Nguyễn Trung Tiến

Kỹ Sư Kết Cấu

Trần Quyết Thắng

Trần Quyết Thắng

Kỹ Sư Điện Nước

Trương Quốc Việt

Trương Quốc Việt

Kỹ Sư Điện Nước

Nguyễn An

Nguyễn An

Kỹ Sư Kết Cấu