Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Xí nghiệp 06

Huỳnh Minh Thoại

Huỳnh Minh Thoại

Giám Đốc Xí Nghiệp 6