Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

 Dự Án Thiết Kế

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 272 (NHÀ PHỐ CẦN THƠ)

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 272 (NHÀ PHỐ CẦN THƠ)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Phú,

                         Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Cần Thơ

Chủ đầu tư: Huỳnh Kiến Minh

Kiến trúc sư: Trần Quang Thuận – Lê Anh Phương

Thời gian: 2018

Thiết kế nhà phố kết hợp không gian quán cà phê 261 (Nhà phố Bình Dương)

Thiết kế nhà phố kết hợp không gian quán cà phê 261 (Nhà phố Bình Dương)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Phú,
                            Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Bình Dương
KTS: Trần Quang Thuận
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 260 (Nhà phố Bình Tân)

Thiết kế nhà phố 260 (Nhà phố Bình Tân)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, Tp.HCM
KTS: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 258 (Nhà phố Đồng Nai)

Thiết kế nhà phố 258 (Nhà phố Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Phú
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 257 (Nhà Kiên Giang)

Thiết kế nhà phố 257 (Nhà Kiên Giang)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Kiên Giang
KTS chủ trì: Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Phú
Thiết kế: 2018
Thiết kế biệt thự 93 (Nhà Đồng Nai)

Thiết kế biệt thự 93 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Phú
Thiết kế: 2018
Thiết kế biệt thự 90 (Biệt Thự Bình Dương)

Thiết kế biệt thự 90 (Biệt Thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Dương
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017
Thiết kế biệt thự 72 (Biệt Thự Bà Rịa)

Thiết kế biệt thự 72 (Biệt Thự Bà Rịa)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bà Rịa
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất:
Trần Văn Ánh
Thiết kế: 2016
Thiết kế biệt thự 81 (Biệt thự Đồng Nai)

Thiết kế biệt thự 81 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Trần Văn Ánh
Thiết kế: 2017