Biệt thự 22 (Biệt thự phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Văn phòng Chi Nhánh
Hoàn thành:
2017