Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Dự Án Thiết Kế

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,

                            Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
Thiết kế: 2018

BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,
                            Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, TP. HCM

KTS chủ trì: Hoàng Văn Nguyện
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Thái Hòa
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 269 (Nhà phố Quận 2)

Thiết kế nhà phố 269 (Nhà phố Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 268 (Nhà phố Tân Bình)

Thiết kế nhà phố 268 (Nhà phố Tân Bình)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 267 (Nhà phố Tân Phú)

Thiết kế nhà phố 267 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 266 (Nhà phố Tân Phú)

Thiết kế nhà phố 266 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 265 (Nhà phố Quận 7)

Thiết kế nhà phố 265 (Nhà phố Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 264 (Nhà phố Tân Bình)

Thiết kế nhà phố 264 (Nhà phố Tân Bình)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 223 (Nhà phố Hóc Môn)

Thiết kế nhà phố 223 (Nhà phố Hóc Môn)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Huyện Hóc Môn, TP. HCM
KTS chủ trì: Trương Thái Vũ
Thiết kế: 2017