Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Dự Án Thiết Kế

Thiết kế nhà phố 262 (Nhà phố Quận 2)

Thiết kế nhà phố 262 (Nhà phố Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 247 (Nhà quận 2)

Thiết kế nhà phố 247 (Nhà quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thi công: Xí nghiệp thi công 03
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2017
Thiết kế nhà phố 240 (Nhà Quận 2)

Thiết kế nhà phố 240 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017
Thiết kế nhà phố 239 (Nhà Quận 2)

Thiết kế nhà phố 239 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế - thi công - hoàn thiện nội thất: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nhà phố 237 (Nhà Quận 2)

Thiết kế nhà phố 237 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế - thi công - hoàn thiện nội thất: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM