Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Dự Án Thiết Kế

Thiết kế Biệt thự 216 (Biệt thự Đồng Nai)

Thiết kế Biệt thự 216 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2018
Thiết kế Biệt thự 215 (Biệt thự Đồng Nai)

Thiết kế Biệt thự 215 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 214 (Nhà phố Quận 2)

Thiết kế nhà phố 214 (Nhà phố Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế nhà phố 213 (Nhà quận 2)

Thiết kế nhà phố 213 (Nhà quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nhà phố 212 (Nhà Quận 2)

Thiết kế nhà phố 212 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nhà phố 211 (Nhà Quận 2)

Thiết kế nhà phố 211 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế - thi công - hoàn thiện nội thất: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nhà phố 210 (Nhà Quận 2)

Thiết kế nhà phố 210 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế - thi công - hoàn thiện nội thất: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM