Dự án đang triển khai

Thiết kế kiến trúc

 • Thiết kế nhà phố 76

  Thiết kế nhà phố 76

 • Thiết kế nhà phố 75

  Thiết kế nhà phố 75

 • Thiết kế nhà phố 73

  Thiết kế nhà phố 73

 • Thiết kế nhà phố 72

  Thiết kế nhà phố 72

 • Thiết kế công trình công cộng 13 (trụ sở Cty Hoàng Việt Long)

  Thiết kế công trình công cộng 13 (trụ sở Cty Hoàng Việt Long)

 • Thiết kế công trình công cộng 12

  Thiết kế công trình công cộng 12

 • Thiết kế công trình công cộng 11 - VP cải tạo

  Thiết kế công trình công cộng 11 - VP cải tạo

 • Thiết kế công trình công cộng 10 - Spa Ngọc Dung

  Thiết kế công trình công cộng 10 - Spa Ngọc Dung

 • Thiết kế công trình công cộng 09 - Công Ty CP Quảng Cáo Trực Tuyến 24h

  Thiết kế công trình công cộng 09 - Công Ty CP Quảng Cáo Trực Tuyến 24h

 • Thiết kế công trình công cộng 08 - Văn phòng Sony Electronics

  Thiết kế công trình công cộng 08 - Văn phòng Sony Electronics