Dự án đang triển khai

Thiết kế kiến trúc

 • Thiết kế nhà phố 73

  Thiết kế nhà phố 73

 • Thiết kế nhà phố 72

  Thiết kế nhà phố 72

 • Thiết kế công trình công cộng 13 (trụ sở Cty Hoàng Việt Long)

  Thiết kế công trình công cộng 13 (trụ sở Cty Hoàng Việt Long)

 • Thiết kế công trình công cộng 12

  Thiết kế công trình công cộng 12

 • Thiết kế công trình công cộng 11 - VP cải tạo

  Thiết kế công trình công cộng 11 - VP cải tạo

 • Thiết kế công trình công cộng 10 - Spa Ngọc Dung

  Thiết kế công trình công cộng 10 - Spa Ngọc Dung

 • Thiết kế công trình công cộng 09 - Công Ty CP Quảng Cáo Trực Tuyến 24h

  Thiết kế công trình công cộng 09 - Công Ty CP Quảng Cáo Trực Tuyến 24h

 • Thiết kế công trình công cộng 08 - Văn phòng Sony Electronics

  Thiết kế công trình công cộng 08 - Văn phòng Sony Electronics

 • Thiết kế nhà phố 71

  Thiết kế nhà phố 71

 • Thiết kế biệt thự 33

  Thiết kế biệt thự 33